Otorento.com

Anasayfa

Ulaşım

Turistik Yerler

Konaklama

Diyarbekir Mutfağı

Seri İlanlar

Ticaret Rehberi

Eğitim

    İlçeler

Kültür ve Sanat

Linkler

Bize Ulaşın

 
 

DİCLE   ÜNİVERSİTESİ

           1966 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Öğrenime açılan Diyarbakır Tıp Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesinin temelini oluşturmuştur.

          1969 yılında öğrencilerini Diyarbakır'a naklederek Ankara Üniversitesine bağlı bir fakülte olarak faaliyetini sürdürmüş ve 1974 yılında Fen Bilimleri Fakültesinin de açılması ile Diyarbakır Üniversitesi fiilen kurulmuştur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 1982 tarihinde çıkartılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Diyarbakır Üniversitesinin adı Dicle Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. Aynı Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulan Hukuk Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığından devralınan Yüksekokullar da Dicle Üniversitesine bağlanmıştır. Dicle Üniversitesi bünyesinde daha sonra, 1988-1989 öğretim yılında Mardin Meslek Yüksekokulu, 1990-1991 öğretim yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1992-1993 öğretim yılında da Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hizmete girmiştir. Daha sonra Bismil, Çermik ve Batman yerleşim birimlerinde Üniversitemize bağlı olarak birer yeni Meslek Yüksekokulunun daha kurulması uygun görülmüştür. 11.7.1992 tarihinde çıkartılan 3837 sayılı kanunla Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gören Şanlıurfa Ziraat Fakültesi ile Şanlıurfa Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Harran Üniversitesine bağlanmış ve Üniversitemize bağlı olarak Ziraat, Veteriner ve İlahiyat Fakülteleri adı altında üç yeni fakültenin kurulması uygun görülmüştür. Sözkonusu Fakültelerle birlikte Bismil ve Çermik ilçesinde kurulan Yüksekokullar ile Batman ilinde kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1993-1994 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Önceki yıllarda kurulan Şırnak Meslek Yüksekokulu ise 1995-1996 öğretim yılında hizmete girmiştir. Mevcut Fakülte ve Yüksekokullarımıza ilave olarak Ergani ve Çüngüş'te birer Meslek Yüksekokulu, Diyarbakır, Siirt ve Mardin'de birer Sağlık Okulunun kurulması için başlatılan çalışmalar sonuçlanmış olup, 1997-1998 öğretim yılında hizmete girmişlerdir. Ayrıca Üniversitemize bağlı olarak Batman'da Teknik Eğitim Fakültesi, Diyarbakır'da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sivil Havacılık Yüksekokulunun kurulması kesinleşmiş olup, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında hizmete girmeleri planlanmıştır. Dicle Üniversitesi bünyesinde bugün 11 Fakülte, 18 Yüksekokul, 3 Enstitü, 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1 Sağlık Meslek Lisesi ile 1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi yer almaktadır

         Toplam  Öğrenci  Sayısı  :

         1996-1997 öğretim yılında Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda öğrenim gören öğrencilerin 
sayıları birimler itibari ile aşağıya çıkarılmıştır.

BİRİMİN ADI

KIZ

ERKEK

TOPLAM

Tıp Fakültesi

157

516

673

Diş Hek.Fak.

71

135

206

Hukuk Fak.

136

444

580

Fen-Ede.Fak.

321

857

1178

Müh-Mim.Fak.

132

454

586

Veteriner Fak.

28

84

112

Ziraat Fak.

43

89

132

İlahiyet Fak.

11

99

110

Eğitim Fak.

1104

4889

5993

Siirt Eğitim.Fak.

162

599

761 

D.bakır Mes.Yük.Ok.

185

350

535

Mardin Mes.Yük.Ok.

51

202

253

Batman Mes.Yük.Ok.

24

348

372

Sağ. Hiz.Mes.Yük.Ok.

101

101

Atatürk Sağ.Hiz.Mes.Y.O.

122

122

Batman Sağ.Hiz.Mes.Y.O.

49

49

Çermik Mes.Y.O.

30

49

79

Bismil Mes.Yük.Ok.

10

52

62

Şırnak Mes.Yük.Ok.

 7

81

88

TOPLAM 

 2744

9248

11992

 

 


sagmenupsd

Designed by
Softium