Otorento.com

Anasayfa

Ulaşım

Turistik Yerler

Konaklama

Diyarbekir Mutfağı

Seri İlanlar

Ticaret Rehberi

Eğitim

    İlçeler

Kültür ve Sanat

Linkler

Bize Ulaşın

 
 

 

TÜRK HALK OYUNLARI İÇİNDE

DİYARBAKIR HALK OYUNLARININ YERİ VE ÖNEMİ

 

 

Diyarbakır yöresi halay türüne giren oyunları kendi bünyesinde barındırır. Yörede oyunlar genelde coşkuyu, sevgiyi, ahengi, hüznü, yiğitliği, mertliği ve günlük doğa olaylarını içerir. Oyunların çok eski kökeni olmasına rağmen bugünlere kadar gelmişlerdir. Bütün oyunlar yörenin yaşayış biçimi, sosyal ve kültürel ilişkilerinden etkilenmiştir. Yöre oyunlarda işler adım hemen hemen bütün oyunlarda sağa doğrudur. Aynı oyunlar farklı ilçe veya farklı köylerde aynı biçimde veya küçük nüanslarla oynanmaktadır. Bununda en büyük nedeni ise aşiretlerin bölünüp değişik yerlere yerleşmesidir.

 

Diyarbakır’da halk oyunları ; kına geceleri, düğün, bayram ve özel zamanlarda oynanır. Bazen sohbet ve eğlenme amaçlı gidilen yerlerde halk oyunları da oynanır. Bazen de yöreye özgü eyvanlı evlerde eğlence amaçlı bir araya gelinir ve bu muhabbetlerin açılışı halk oyunlarıyla yapılır ve ardından müzik ile devam eder, hatta bu güzel sohbetler için özel davul zurna bile temin edilir.

 

Yörede oyunlar genelde ağırdan başlayıp hızlanarak devam eder. Oyun formları genellikle ;

 

·                    Düz çizgi,

·                    Karşılıklı iki düz çizgi,

·                    Yarım daire,

·                    Daire formundadır.

 

Bazı kırsal kesimlerde ise çeşitli biçimde diziler oluşturulur ve sözlü sözsüz ezgiler eşliğinde oynanır. Oyunlar serçe parmaklar, kollar ve avuç içlerinin birleşmesiyle oynanmaktadır. Bazı oyunlarda kollar serbest bir halde seyir gösterir.

 

Örneğin Çepik  oyunu gibi. Yörede bazı oyunlar belli araçlar eşliğinde oynanır. Bu araçlar genelde ;

 

·                    Teşi,

·                    Bakraç,

·                    Tüfek,

·                    Sopa,

·                    Tırpan,

·                    Kepenek ‘tir. 

 

Seyirlik oyunları geçmişte gerçekleşen olaylar, doğadan etkileşim, dini inançlar ve hikayelerden derlenip belli bir formda ve uygun müzikle sahneleme olayıdır. Bu oyunlar yörede halen eski canlılığını koruyarak oynanmaktadır.

 

 

DİYARBAKIR’DAKİ HALK OYUNLARI İSİMLERİ

 

 

·        KEŞE - O

·        DELİLE (DELİLO)

·        GOVEND (HALAY)

·        HARRANİ (ESMERİM)

·        ŞUŞANE (TEK AYAK)

·        DU - NIG (ÇİFT AYAK)

·        ÇAÇAN

·        ÇEPİK

·        MERYEMO

·        PAPURE

·        DÜZO

·        KADIN DELİLOSU

·        KADIN HALAYI

·        TEŞİ

·        BERİ

·        TEŞİ (ERKEK)

·        GUR - U PEZ (KURT KUZU)

·        HASAT

·        KELEK

·        ŞUR - U MERTAL (KILIÇ KALKAN)

·        ÇÖMÇE GELİN

 

 

DİYARBAKIRDA  HALK OYUNLARI KOSTÜMLERİ

 

Diyarbakır yöresinde hakim olan sert, karasal iklim ve yarı kurak yayla iklimi  sebebiyle yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise çok soğuk geçer. Birazda bu iklimin etkisiyle halk  arasında  birlik, beraberlik, dayanışma daha yoğundur. Bu yoğunluk geleneklere daha sıkı  sarılmayı, inançlarına daha fazla sahip çıkmayı beraberinde getirmiştir.

 

Tüm bu geleneklere bağlılık giyim kuşamın muhafaza edilip günümüze kadar dimdik  ayakta gelmesini kolaylaştırmıştır.

 

Halk oyunları denilince en önemli unsurlardan biri de şüphesiz giyilen kıyafettir. Yöresel özellikleri tamamıyla yansıtan öğedir kıyafet. Diyarbakır yöresel özelliği sebebiyle  giyimin yeri çok önceliklidir. Cumhuriyet Dönemi’nde giyilen şehir kıyafetleri de yöre  halkının giyimine her dönem ne denli özen gösterdiğinin belgesidir.

 

Yörede giyilen kıyafeti etkileyen unsurlardan bazıları ;

 

Yörede birçok kültürün beraber yaşaması ve kültür alışverişinde bulunulması, özündekini kaybetmeden giyilen kıyafetleri etkilemiş ve bu etkileşim yöre kıyafetlerine zenginlik katmıştır.

 

Yörenin iklimi, coğrafyası ve içinde bulunduğu ekonomik şartlar kıyafetler üzerinde etkili olup günlük yaşamda daha güzel görünüp, insanlar üzerinde güçlü gözükmek ve özel günlerde kendini öne çıkarmak faktörleri  kıyafetler üzerinde  önemli rol oynamıştır.

 

Bölgede hakimiyet kuran medeniyetlerin, kıyafetlerle ilgili koyduğu yasaklar ve önerdiği kıyafetler hiç şüphesiz ciddi birer etken olup kutsal kitaplar ve dini yayan insanlar giyilenler hakkında kesin hükümler verdiğinden dinsel inançlar bireylerin giyimi  üzerinde ciddi anlamda etkiler bırakmıştır.

 

  

KADIN KOSTÜMÜ

 

Başa Giyilenler

 

·                    Kofi

Kenarları çuhaya benzer kumaşla çevrelenmiş, tepesi ise ipek veya benzeri

ipliklerle elde edilmiş bir başlıktır. Parçaları ise ;                                              

 

·                    Tar denilen tas biçimindeki tahta yada tenekeden yapılmış malzeme

·                    Tarın üstüne geçirilen saçaklı yada saçaksız fes

·                    Kofiye takma saç eklenir ve yanlardan örgüler sarkıtılır.

 

Açık başa önce beyaz renkte tülbent sonra yörede şaar denilen sarık ve bununda üzerine genelde canlı renklerden seçilen puşular sarılır. Kofinin üstüne sarılan şaar düğümüne göre takan kişinin hangi bölgeye ait olduğunu belirtir.

 

·                    Fes

Keçeden yapılan, baştan bele kadar uzanan,iki türlüsü olan bir başlık çeşididir.

 

·        Fini Fes ; Saç bağı olmayan ve içinde kasnak bulunan, genelde yaşlıların tercih ettiği fes çeşididir.

 

·  Kofi Fes ; Saç örükleri bulunan ve genelde çift yada kırk örüklü çeşitleri olan fes   çeşididir. Genelde genç kızlar kullanır ve saç örgüleri ise  mavi boncuk, gümüş penez, mecidiye, muska yada saç bağları ile süslenmiştir.

 

·                    Tülbent

Başa boylu boyunca saçlar görülmeyecek şekilde örtünen, ince  sık tülden yapılan, genelde beyaz renk ve kare şeklinde olan ince bir baş örtüsüdür. Yörede “Çit” adı da verilir. Bu örtünün etrafı elde örülmüş oyalar ve pullarla çevrili olanları da mevcuttur. Bunlara ise yörede yazma adı verilir.

 

 ·                    Şaar

Kare şeklinde, siyah zemin üzerine, değişik renklerden çizgiler bulunan bir baş

örtüsüdür. Önce üçgen daha sonra ince bir şekilde katlanıp kofinin etrafına sarılıp düğümlenir. Yörede “Çar ve Heftrenk” (7 renk) isimleri de verilir.

 

·                    Puşu

Özel kumaştan dokunan, renk ve dokunuşlarına göre adlandırılan, hemen hemen her rengi bulunan bir baş bağıdır. Başın gerisine alından geçirilip sarılmak suretiyle kofinin üzerine sarılıp düğümlenir. Genelde canlı renklerden seçilir ve isteğe göre sayısı çoğaltılabilir.   

 

Bedene Giyilenler

 

·                    Fistan

Kolları ve boyu uzun, etek kısmı büzgülü, genelde kadifeden yapılmış bir üst giysidir. Bu kıyafete bazı yerlerde fistan bazı yerlerde ise entari denilmektedir. Ağırlıklı olarak çiçek desenli modeller seçilen bir giysidir. 

 

·                    Üçetek

Genelde kadife kumaşlardan yapılmış, önden ve yandan yırtmaçları bulunan, üzeri kendinden desenli bir üst giysidir. Ağırlıklı olarak canlı  renkler ve çiçek desenli modellerden seçilir. Yörede mevsim ve iş şartlarına göre kullanılan bir giysidir.

 

·                    Kotik

Kadife yada benzeri kumaşlardan yapılan, üzeri değişik motiflerle süslenmiş, kolu dirseğe kadar ve önü açık bir üst giysisidir. İsim olarak kotik adını alması yörede kısa olana kot adı verildiğindendir. Düğmesi yada ön tarafı birbirine bağlayacak bir ek parçası bulunmaz. Üzerindeki işlemeler genelde sarı simlerden yapılır.

 

·                    Şalvar

Yörede “Tuman” denilen çiçekli yada kendinden desenli kumaşlardan olan, ağı dar ve düz normal paçalı bir alt giysidir. Beli ve ayak paçaları lastikli olup, belden tam ayak bileğine kadar uzanmaktadır. Genelde göze hoş gelen desenli modellerden seçilir.

 

·                    Kuşak

Birçok yerde “Ağabani” denilen genelde sarı yada açık renklerden oluşan üzeri işlemeli bele sarılan bel sarığıdır. Katlanarak ince bir sekile getirilip  sıkıca bele sarılır.

 

·                    Önlük

Bele bağlanan ve fistanın kirlenmesini önleyen değişik kumaşlardan yapılmış önlüktür. Genelde kiri saklasın diye koyu renklerden seçilir. Yörede bir diğer adı “Peştamaldır”.

 

Ayağa Giyilenler

 

·                    Çorap

Koyun yününden, diz altına kadar uzanan, elde işlenen ve değişik motiflerle süslenen bir ayak giysisidir. Yörede bir diğer adı “Yün Çoraptır”.

 

·                    Yemeni

Deriden yapılan, ağırlıklı olarak  beyaz, krem veya siyah renklerden seçilen, önü kapalı, bağcıksız, arka tarafında tutup çekilsin diye kulakçığı bulunan bir ayak giyeceğidir. Yörede “Poçikli Yemeni” adı verilmektedir

  

ERKEK KOSTÜMÜ

 
Başa Giyilenler

 

·                    Tiftik Külah

Deve tüyünden yapılan, genelde koyu renklerden seçilen ve üzerine yöresel ipek puşular bağlanan bir başlıktır. Kulakların ucunu içine alacak şekilde başa geçirilir ve üzerine puşu bağlanarak düğümlenir. Düğüm ekip başında sağa diğer oyuncularda sola sarkıtılır. Yörede koyun yününden yapılanı da mevcut olup, buna ise “Kum Külah” adı verilir.

 

·                    Cemadani

Yörede birçok değişik isim verilen, kare şeklinde, kenarları püsküllü ve ağırlık olarak siyah-beyaz yada kırmızı-beyaz renkteki baş bağıdır. Önce ikiye üçgen şekilde katlanır daha sonra alından itibaren tüm başı saracak şekilde başa sarılıp bağlanır.

 

·                    Sekiz köşe Şapka

Yörede bir çok erkeğin tercih ettiği, değişik renk ve modelleri bulunan, bir başlık çeşididir.

 

Bedene Giyilenler
 
·                    Gömlek
Düz yada çizgili kumaşlardan yapılan, cepsiz, hakim yaka, önü ve kolları düğmelidir. Yörede ağırlıklı olarak düz zemin üzerine çizgili veya kendinden çizgili olanları tercih edilir.

 

·                    Yelek
Gabardin kumaştan yapılan,önde cepleri olan, hakim yaka, kolsuz bir üst giysidir. Şalvarla aynı kumaşı içerir, arka kısmında ipleri mevcut olup bu ipler birbirlerine düğümlenir. Yörede “Kırk Düğme” adı da verilmektedir.

 

·                    Şalvar

Gabardin kumaştan yapılır yandan cepleri bulunan, ağı bol, paçaları dar, önden uçkuru bulunan bir alt giysidir. Uçkur bağı yün iplerin değişik renklerde boyanıp dokunmasıyla yapılır. Bu bağ şalvara takılır, önden düğümleri şalvarın içinde kalacak şekilde bağlanır. Daha önceleri cep ve paça kısımlarına akrep, yılan motifleri işlenilmiştir, şimdileri ise motifli şalvarların sayısı azalmıştır.

 

·                    KUŞAK

Kare şeklinde, kenarları püsküllü, rengarenk olan ve bele dolanan bir bel sarığıdır. Püskülleri içeri alınıp, ikiye üçgen şeklinden kıvrımlı bir biçimde inceltilerek bele sıkıca sarılır. Eski zamanlarda “Acem Kuşağı ve İpek Kuşaklar” kullanılmıştır.

 

Ayağa Giyilenler

 

·                    Çorap

Koyun yününden, diz altına kadar uzanan, elde işlenen ve değişik motiflerle süslenen bir ayak giysisidir. Yörede bir diğer adı Yün Çoraptır.

 

·                    Yemeni

Deriden yapılan, ağırlıklı olarak  beyaz, krem veya siyah renklerden seçilen, önü kapalı, bağcıksız, arka tarafında tutup çekilsin diye kulakçığı bulunan bir ayak giyeceğidir. Yörede “Poçikli Yemeni” adı verilmektedir.

 

DİYARBAKIR HALK OYUNLARINDA TAKILAR

 

Kadın Takıları

  

Baş Takıları

 

·                    Şırrık 

Yörede çok yaygın olarak kullanılan, sadece gümüşten imal edilen, üzerinde damla, güneş, yaprak, yılan motifleri bulunan bir takı çeşididir. Takının orta kısmı alnın tam ortasına gelecek şekilde Kofi denilen başlığa tutturulur. Boyuna takılacak şekilde, kolye biçiminde olanları da mevcuttur.

 

·                                Eyyün

Bir parça kumaş üstüne düzenli bir şekilde altın paralar sıralanır. Yapılan bu takı Kofinin üstüne, yani kaşın tam üstüne gelecek şekilde yerleştirilir, başın arka kısmında düğüm atılır, bazı bölgelerde ekonomik güce göre altın yada gümüş paralar olarak değişebilir.

 

·                    Küpe

Kulağa süs olarak takılan ve hala eski canlılığıyla kullanılan bir takı çeşididir. Genelde yöreye özgü küpeler ;

 

·         Kişnişli Küpe

·         Habli Küpe

·         Fiyonklu Küpe

·         Tut Küpe

·         Doktor Diş Küpe

 

·         Hızma

Yörenin belli kesimlerinde kullanılan, bayanların sağ yada sol burun deliklerine takılan bir takıdır. Genelde altın yada gümüş olup, üzerinde mavi boncukta olabilir.

  

Boyun Takıları

 

·                    Hamayli

Yörede “Boylamada” denilen bir süs eşyasıdır. Hamayli bayanlarda  kötü rüya, karanlıklardan ve nazardan  korunmak amaçlı takılır. Genelde yörede bayanların yazın içlerine giydiği “Melankof” ve günlük zamandaki “Fistanın” arasında olup dışardan gözükmez. Diğer takılardan farklı özelliği dini inanışın etkisinde kalarak içinde “Kurandan Ayetler” vardır.

 

·                    Kolye 

Yörede yaygın olan ve fazlaca çeşidi bulunan bir boyun takısıdır. 

 

·        Habli Kolye

·        Kişnişli Kolye

·        İncili Kolye

·        Yapraklı Kolye

·        Kozanlı Kolye

·        Direkli Kolye

·        Badem Yapraklı Kolye

 

·        Beşibirlik

Beş altın lira değerindeki Osmanlı parasıdır. Yörede “Beşibiryerde” adı verilmektedir. En yüksek altın para sayılan takı, ip yada kumaş parçası üzerine beş adet takılır ve öylece boyuna asılır.                 

 

·        Mercan

Mavi ve turuncu renklerden, üç sıralı boncuktan olup, genç kızların boynuna taktığı

bir takıdır. En temel özelliği tam boynu saracak şekilde olmasıdır. Hamayli (boylama) gibi sarkmaz.

 

·        Süt Muskası

Yörede sütten kesilen bayanların taktığı ince, gümüş,üstünde ayetler bulunan ve ortasında taş olan bir boyun takısıdır.

·        Kordon

 

Metalden olup kırsal kesimdeki bayanlarda ucuna kullandığı sandığının anahtarı,

şehir merkezinde yaşayan bayanların ise giydikleri elbisenin sol üst köşesindeki cebe koydukları cep saati kordonudur. Yani kırsal kesimdeki bayanlar için anahtar, şehir merkezindeki bayanlar için saat kordonu görevini gören bir boyun takısıdır.

 

·        Kehribar

 

Yörede sarılık hastalığına yakalanan bayanların kullandığı, ceviz büyüklüğünde, ortasından ip geçen, sarı kehribar taşında olan bir boyun takısıdır.

 

Kol Takıları

 

·                    Bilezik

 

Dönemine göre çeşitli motiflerle süslenen, değişik işçiliği olan deri, ağaç, bakır, gümüş, altından yapılan, eski dönemlerde erkeklerinde kullandığı söylenen ve hala yaygın olarak kullanılan süs takısıdır.

 

·        Hasır Bilezik

·        Paralı Bilezik

 

Bel Takıları

 

·                    Gümüş Kemer

Gül, menekşe, lale, yonca yaprağı gibi motifleri bulunan gümüşten imal edilip ve bele takılan bir süs eşyasıdır.

 

Ayak Takıları

 

·                    Halhal

Yörede genç kızların ve çocukların ayaklarına taktıkları, pirinç yada gümüşten yapılan, hareket ettikçe ses çıkaran bir ayak takısıdır. Halhalın ses çıkarması çocuğa yaklaşan zararlı hayvanları korkutmak içindir.

 

Erkek Takıları

 

·                    Hamayli

Asıl amacı nazardan korunma olan, şekil olarak ta kare, üçgen, dikdörtgen veya silindir şeklinde olan boyun takısıdır. Boyuna koldan geçirilerek takılır. Genelde deriden ve sade bir biçimde yapılır.       

 

·                    Pazubant

Dinsel inançlardan ilgili nazardan korunmak amaçlı doğan, üzerinde yılan, akrep, tabanca şekilleri bulunan, kare, üçgen ve dikdörtgen şekilleri olan, kolun dirsek ile omuz arsına takılan bir kol takısıdır.

 

·                    Köstek

Yörede iki değişik çeşidi bulunan, en eski erkek takılarından olan, bir takı çeşididir. iki şekli mevcuttur ;

 

·        Boyundan asılan ve ucuna saat takılan.

·        Yeleğin düğme iliğine kancasıyla tutturulan ve ucuna saat takılıp saatle beraber yeleğin cebine bırakılan.

 

·        Zincir

Gri veya sarı renkte olup, yeleğin düğme iliğinden tutturulup, kuşağın iç kısmına konan bir takıdır.

 

·        Mendil

            Yörede genelde açık renklerden seçilen, kare şeklinde, işlemesiz olup katlanarak kuşakla yelek arsına sıkıştırılarak takılan bir aksesuar çeşididir.

 

 
Kaynak:
Ahmet ALINCA
ahmetalinca@hotmail.com
 

 


sagmenupsd

Designed by
Softium